A www.ving.hu weboldal (továbbiakban: a Weboldal) üzemeltetője a Városi Ingatlaniroda Kft. (a továbbiakban: Városi Ingatlaniroda) A Városi Ingatlaniroda ezúton tájékoztatja a www.ving.hu weboldal felhasználóit (a továbbiakban: Felhasználó) arról, hogy a rendelkezésünkre bocsátott adatokat milyen elvek alapján kezeljük, gyakorlatban milyen esetekben használjuk fel, illetve az érintettek milyen módjai és lehetőségei vannak a jogai érvényesítésekor. Amennyiben a Weboldal a Felhasználótól bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések szerint járunk el.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. A Városi Ingatlaniroda kizárólag csak olyan személyes adatokat kezel, melyeket a Felhasználó által korábban űrlapon vagy a keresési paraméterek elmentésekor rendelkezésre bocsátott. A Felhasználó hozzájárul a személyes adatinak megadásával, hogy a Városi Ingatlaniroda kezelje, illetve nyilvántartsa azokat. Az e-mail címének megadásával a Felhasználó engedélyezi, hogy részére a Városi Ingatlaniroda a szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, tájékoztatókat küldjön.

A Városi Ingatlaniroda piackutatás és weboldal látogatottság mérésének céljából kezeli a Felhasználó által használt számítástechnikai eszköze, internetes böngészőprogramja és címe által automatikusan generálódó technikai adatokat. Ilyen adatok lehetnek: IP-cím, felhasználás időpontja, látogatott weboldalak, böngészőprogram, valamint cookie, ami a böngésző beazonosítását teszi lehetővé. Ezen adatok a statisztikai adatgyűjtést segítik, melyet Városi Ingatlaniroda csak azonosításra alkalmatlan formában használ fel. Ehhez a www.ving.hu felkeresésekor a Weboldal hozzájárulást kér a Felhasználótól.

A Városi Ingatlaniroda az adatkezelés során betartja a vonatkozó hatályos magyar jogszabályokat, úgy mint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv), az információs önrendelkezési jogról, az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a személyes adatok védelméről a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv), és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseit.

A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelésének célja az, hogy a Városi Ingatlaniroda a szolgáltatásairól a Felhasználót tájékoztassa (személyes, írásos vagy elektronikus úton). A Városi Ingatlaniroda kizárólag a következő célok elérésének érdekében kezeli a Felhasználó személyes adatait:
a Városi Ingatlaniroda szolgáltatásai felé támasztott igények legtökéletesebb kielégítése; piackutatás, statisztikai elemzések készítése; a Városi Ingatlaniroda szolgáltatásainak ismertetése. A Felhasználók által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Városi Ingatlaniroda a fenti célok eléréséhez használja fel. A Városi Ingatlaniroda a személyes adatokat harmadik fél részére nem adja át, kivétel: azon ingatlanértékesítők részére, akik a Városi Ingatlaniroda márkanév használatára jogosultak a szerződésük időtartama alatt; a weboldal üzemeltetését végző technikai közreműködők.

A Felhasználó jogosult az adatai módosítására, változtatására illetve törlésére, amennyiben a törvény nem korlátozza azt. Joga van tájékozódni Városi Ingatlaniroda által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. A Felhasználó ezzel kapcsolatos kéréseit a Városi Ingatlanirodának terjesztheti elő. A Városi Ingatlaniroda az adatmódosításra illetve –törlésre vonatkozó kérelmet legfeljebb 8 napon belül megteszi a szükséges lépéseket és végrehajtja az intézkedést. A Felhasználó a személyes adatok kezelésének megtiltása esetén néhány szolgáltatást nem, vagy csak korlátozott formában tud igénybe venni.

Elektronikus hírleveleket a Városi Ingatlaniroda az ingatlan@ving.hu email-címről csak azon Felhasználóinak küldi, akik ehhez előzetesen hozzájárultak. A Felhasználónak lehetősége van leiratkozni a hírlevélről, melyet a hírlevél alján található leiratkozás linkre kattintva tehet meg.

A Városi Ingatlaniroda megtesz minden biztonsági lépést annak érdekében, hogy az általa kezelt személyes adatok legmagasabb szintű védelme biztosítva legyen illetve, hogy megakadályozza, hogy jogosulatlan megváltoztassa, megsemmisítse és felhasználja.

A Weboldalon találhatóak olyan, nem Városi Ingatlaniroda által kezelt oldalakra irányító linkek, melyekre kattintva a Felhasználó elhagyja a Weboldalt. Ilyen esetben a Felhasználó adatainak kezelése azon oldal által történik. A Városi Ingatlaniroda nem felelős a más oldalak által gyűjtött adatok kezeléséért.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-75631/2014.

A weboldal üzemeltetőjének elérhetősége: Városi Ingatlaniroda Kft. Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 26/C. Telefon: +36 (62) 676-084 E-mail: ingatlan@ving.hu