17 hektár ipari terület eladó Vácon!

4416 Nyomtatás Ajánlás Facebook

Vác dél-keleti részén eladóvá vált kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület. ( Gksz-21 besorolású).

- Részletes közmű leírást csatoltan küldök
- Vízbekötés 110 mm átmérőjű vezetékkel megtörtént
- Szennyvízbekötés 200 mm átmérőjű vezetékkel megtörtént
- Villany: középfeszültségű transzformátor állomás telepítve a telekhatárra, mérőhely
kialakításra vár (2 mega)
- Gáz: A terület közvetlen határán nem működik gázvezeték. Igény esetén az
elosztóhálózatra történő csatlakozás kb. 2100 m DN 90 PE nagyközépnyomású
gázelosztó gerinc vezeték és kb. 4 fm leágazó vezeték építésével valósítható meg. A
kivitelezés időtartama várhatóan 8 hónap.

A telek ára: 45 euro+áfa/m2

A terület kiválóan alkalmas kereskedelmi, raktározási, ipari célú fejlesztésre.
Elhelyezkedése remek mivel gépkocsival és tömegközlekedéssel is könnyen elérhető, Budapest irányából megközelíthető a 2-es főúton és az M2 gyorsforgalmi úton.

A fejlesztési terület az M2 autóúttól nyugatra terül el, amely összesen 170.000 m2.
A gazdasági ingatlan maximális beépíthetősége: 40 %, maximális építménymagasság: 10,5 m, legkisebb építménymagasság: 4,5 m. Zöldterület kialakítása: 25%, legkisebb kialakítható telekterület: 2.000 m2

Az érintett területre vonatkozó részletes szabályozási terv készült, amelyet az illetékes hatóság véglegesen elbírált. Ez biztosítja a terület közlekedési feltárását, zöld sávval történő elválasztását a közeli pataktól.
A terület közművesítési lehetősége kiváló: víz, csatorna, gáz a telekhatáron húzódik

Távközlés:

Az Invitel Távközlési Zrt.-nek közvetlenül a telekhatáron kiépített vezetéke van, szükség esetén az igény onnan
biztosítható.

Úthálózat:

A terület Vác közigazgatási határán belül fekszik, három oldalról közterületi „ út „ határolja. Jelenleg a főbejárat a
Gödöllői útról van kialakítva a terület déli oldalán.
Tervezés alatt van a Gödöllői útról egy új feltáró csatlakozási pont tervezése, amely a jobb megközelítési, lehajtási lehetőséget hivatott ellátni.

Ha felkeltettem érdeklődését és többet szeretne megtudni az ingatlanról, a hét bármely napján elér!

A commercial service area has become for sale in the south-eastern part of Vác. (Gksz-21 classified).

- I am sending a detailed utility description attached
- Water connection with 110 mm diameter cable
- Sewage connection with 200 mm diameter pipe
- Electricity: medium voltage transformer station installed on the plot boundary, metering point
waiting to be built (2 mega)
- Gas: There is no gas pipeline at the immediate border of the area. If required, the
connection to the distribution network approx. 2100 m DN 90 PE with high medium pressure
gas distribution ridge line and approx. This can be achieved by building a 4 sqm branch line. THE
completion is expected to be 8 months.

The price of the plot: 45 euros + VAT / m2

The area is excellent for commercial, warehousing and industrial development.
Its location is great as it is easily accessible by car and public transport, it can be reached from the direction of Budapest on the main road 2 and the M2 motorway.

The development area is located west of the M2 motorway, for a total of 170,000 m2.
Maximum buildability of the commercial property: 40%, maximum building height: 10.5 m, minimum building height: 4.5 m. Development of green area: 25%, smallest possible plot area: 2,000 m2

A detailed regulatory plan has been drawn up for the area concerned and has been finally assessed by the competent authority. This ensures the exploration of territorial transport, its choice with a green bar from the nearby stream.
The possibility of public works in the area is excellent: water, sewer, gas are on the plot border.

Telecommunication:

Invitel Távközlési Zrt. Has a pipeline built directly on the plot boundary, if necessary, the demand from there
can be provided.

Road network:

The area is located within the administrative boundaries of Vác, bounded on three sides by a public "road". Currently, the main entrance is
It is formed from Gödöllő road on the southern side of the area.
A new exploratory connection point is being planned from Gödöllői út, which is intended to provide a better approach and exit.

If I’ve piqued your interest and want to know more about the property, you can reach it any day of the week!

Dávid Gábor

Dávid Gábor

Prémium ingatlanértékesítő
Budapest
+36 (70) 395 9545
Észrevétel a hirdetéssel kapcsolatban