17 hektár ipari terület eladó Vácon!

803 Nyomtatás Ajánlás Facebook

Vác dél-keleti részén eladóvá vált földterület, mely művelési ág alól kivett üzemi terület besorolású.

A terület kiválóan alkalmas kereskedelmi, raktározási, ipari célú fejlesztésre.
Elhelyezkedése remek mivel gépkocsival és tömegközlekedéssel is könnyen elérhető, Budapest irányából megközelíthető a 2-es főúton és az M2 gyorsforgalmi úton.

A fejlesztési terület az M2 autóúttól nyugatra terül el, amely összesen 170.000 m2.
A gazdasági ingatlan maximális beépíthetősége: 40 %, maximális építménymagasság: 10,5 m, legkisebb építménymagasság: 4,5 m. Zöldterület kialakítása: 25%, legkisebb kialakítható telekterület: 2.000 m2

Az érintett területre vonatkozó részletes szabályozási terv készült, amelyet az illetékes hatóság véglegesen elbírált. Ez biztosítja a terület közlekedési feltárását, zöld sávval történő elválasztását a közeli pataktól.
A terület közművesítési lehetősége kiváló: víz, csatorna, gáz a telekhatáron húzódik

Vízellátás:

A terület északi telekhatára mentén lévő Búzavirág utcában húzódó, NA 100 KM PVC ivóvíz törzshálózatról meglévő NA 100- as leágazó vezeték van kiépítve a telekhatáron belülre. Az ingatlan észak-keleti csücskében, telekhatáron belül, a kerítéstől 3-3 méterre egy vízóra akna van, benne tolózár-vízóra –tolózár , amelyről a víz igény kielégíthető.
Rendelkezésre álló közmű kontingens: 0,35 m3/nap, mely szükség esetén bővíthető.
Az ingatlan jobb vízellátása érdekében ( tűzi víz igény kielégítése ) szükséges a kétirányú vízbetáplálás, illetve a vízvezetékek összekötése, kör vezetékké való kialakítása. Ezért tervezés alatt van a terület déli határán húzódó Gödöllői úton lévő NA 100-AS KM-PVC vezeték 50 méteres meghosszabbítása, a telekre történő beállása, tűzcsappal
a végén. A jelenleg lekötött kontingens 1 m3/nap, mely bővíthető. Ennek várható kivitelezése 2021 szeptember hó vége.

Szennyvízelvezetés:

A terület északi telekhatára mentén húzódó Búzavirág utcában meglévő, működő NA 110-es KPE nyomott szennyvízhálózat működik, amelyre házi beemelő segítségével a szennyvízhálózat azonnal ráköthető.
Az ingatlan jobb szennyvíz ellátása érdekében tervezés alatt van a terület déli oldalán húzódó , Gödöllői úton üzemelő NA 200-as gravitációs szennyvízvezeték meghosszabbítása és telekhatáron belüli bekötése. A jelenleg lekötött kontingens 1 m3/nap, mely bővíthető. Várható kivitelezése 2021 szeptember hó vége.

Gázellátás:

A terület közvetlen határán nem működik gázvezeték.
Tervezés alatt van a Gázszolgáltatón keresztül ( TIGÁZ ) egy kb. 2000 méter hosszú PE80/G , SDR 11, 110 x 10 anyagú és méretű , nagyközép nyomású ( 6 bár )gázvezeték és leágazó vezeték telekhatáron belülre. Az előzetesen becsült gázenergia fogyasztás: 1,2 millió m3/év, amely a vezetékről biztosítható.

Villamos energia ellátás:

A telek határon van meglévő, működő , középfeszültségű ( 22 kv-os ) légvezeték hálózat.A területre jelenleg nincs mérőhely kialakítva.
Tervezés alatt van a Villamos energia Szolgáltatón keresztül ( ELMŰ ) egy 40 méteres kábeles leágazás az ingatlan mellett húzódó Sződ/Vác nevű , meglévő 22 kV –os szabadvezetékű hálózathoz. Az igényelt2000 kVA–es teljesítmény, közép feszültségen erről a kábelről biztosítható. Várható kiépítése 2021 szeptember hó vége.

Távközlés:

Az Invitel Távközlési Zrt.-nek közvetlenül a telekhatáron kiépített vezetéke van, szükség esetén az igény onnan
biztosítható.

Úthálózat:

A terület Vác közigazgatási határán belül fekszik, három oldalról közterületi „ út „ határolja. Jelenleg a főbejárat a
Gödöllői útról van kialakítva a terület déli oldalán.
Tervezés alatt van a Gödöllői útról egy új feltáró csatlakozási pont tervezése, amely a jobb megközelítési, lehajtási lehetőséget hivatott ellátni.

Ha felkeltettem érdeklődését és többet szeretne megtudni az ingatlanról, a hét bármely napján elér!

In the south-eastern part of Vác, land has become for sale, which is classified as a farm area taken out of the cultivation branch.

The area is excellent for commercial, warehousing and industrial development.
Its location is great as it is easily accessible by car and public transport, it can be reached from the direction of Budapest on the main road 2 and the M2 motorway.

The development area is located west of the M2 motorway, for a total of 170,000 m2.
Maximum buildability of the commercial property: 40%, maximum building height: 10.5 m, minimum building height: 4.5 m. Establishment of green area: 25%, smallest possible plot area: 2,000 m2

A detailed regulatory plan for the area concerned has been prepared and finalized by the competent authority. This ensures traffic exploration of the area, separating it from the nearby stream with a green bar.
The possibility of public works in the area is excellent: water, sewer, gas run on the plot border

Water supply:

An existing NA 100 branch line from the NA 100 KM PVC drinking water core network in Búzavirág Street, along the northern plot boundary of the area, has been built within the plot boundary. In the north-eastern corner of the property, within the plot boundary, 3-3 meters from the fence, there is a water meter shaft, including a slide-water meter - a slide valve, from which the water demand can be satisfied.
Available utility quota: 0.35 m3 / day, which can be expanded if necessary.
In order to provide a better water supply to the property (satisfying the demand for fire water), it is necessary to supply water in both directions, and to connect the water pipes and turn them into circular pipes. Therefore, a 50-meter extension of the NA 100-AS KM-PVC line on Gödöllői Road, located on the southern border of the area, is planned, to be installed on the site, with a hydrant.
in the end. The currently bound quota is 1 m3 / day, which can be expanded. It is expected to be completed by the end of September 2021.

Sewage drain:

There is an existing operating NA 110 KPE pressurized sewage network in Búzavirág Street, which runs along the northern plot border of the area, to which the sewage network can be connected immediately with the help of a domestic lift.
In order to provide better sewage to the property, the extension and connection of the NA 200 gravity sewage pipeline on the southern side of the area, operating on Gödöllői út, is planned. The currently bound quota is 1 m3 / day, which can be expanded. Expected construction is the end of September 2021 snow.

Gas supply:

There is no gas pipeline on the immediate border of the area.
It is being planned through the Gas Supplier (TIGÁZ) for a 2000 meter long PE80 / G, SDR 11, 110 x 10 material and size, high medium pressure (6 bar) gas pipeline and branch line within the site boundary. Preliminary estimated gas energy consumption: 1.2 million m3 / year that can be provided from the pipeline.

Electricity supply:

The plot has an existing, functioning, medium voltage (22 sqm) overhead line network on the border. There is currently no measuring point in the area.
A 40-meter cable branch to the existing 22 kV overhead line called Sződ / Vác next to the property is being planned through the Electricity Service Provider (ELMŰ). The required 2000 kVA power can be provided from this cable at medium voltage. Expected construction is the end of September 2021 snow.

Telecommunication:

Invitel Távközlési Zrt. Has a line built directly on the plot boundary, if necessary, the demand from there
can be provided.

Road network:

The area lies within the administrative boundaries of Vác, bounded on three sides by a public "road". Currently, the main entrance is
It is formed from Gödöllő road on the southern side of the area.
A new exploratory connection point from Gödöllői út is being planned, which is intended to provide a better approach and exit.

If you’re interested and want to know more about the property, you can reach it any day of the week!

Dávid Gábor

Dávid Gábor

Irodavezető, értékesítési vezető
Budapest
+36 (70) 395 9545
Üzenet küldése
Észrevétel a hirdetéssel kapcsolatban

Az ingatlan biztonságos, vírusmentes megtekintése érdekében ingatlanértékesítő kollégáink és az ingatlan tulajdonosok, minden alapvető intézkedést megtesznek.