Eladó szántó terület a II. kerületben!

2884 Nyomtatás Ajánlás Facebook

Budapest II. kerületének egyik legjobb részén, Erzsébetligeten eladó egy külterületi szántó 1458/2920 tulajdoni hányada. Ez a terület 1502nm-t, vagyis 417nöl-t jelent.

A területet családi házak veszik körbe, nagyon szép panoráma nyílik róla a környező hegyekre. Jelenleg erdő, bozótos és szántó területek váltakoznak a környéken.

A telek könnyen megközelíthető akár autóval, akár tömegközlekedéssel és a parkolással sincs probléma.

A Helyi Építési Szabályzat szerint Ek-1 jelű övezetbe tartoznak a természetvédelmi oltalom alatt nem álló jellemzően rekreációs célú közjóléti erdőterületek, az övezetek területén - amennyiben a részletes övezeti előírás másként nem rendelkezik - a bárhol létesíthető rendeltetések, építmények a következők:
- pihenés, testedzés (erdei tornapálya, télisport-pálya) - épületnek nem minősülő - építményei,
- az ismeretterjesztés és turizmus - épületnek nem minősülő - építményei,
- a terület fenntartásához szükséges - épületnek nem minősülő - építmények;

- a Rendeletben általánosan megengedett melléképítmények és kerti építmények közül nem helyezhető el a kerti fürdőmedence, kerti zuhanyozó, kerti napkollektor.
- új épület nem létesíthető;
- rendelet hatálybalépésekor már meglévő szabályos épületen legfeljebb átalakítási és felújítási munka végezhető, az épület nem bővíthető.

Ha jó helyen, jó áron olyan telekbe szeretné fektetni a pénzét, ami megőrzi az értékét, de Önnek különösebb teendője nincs vele, akkor ezt Önnek találták ki! Hívjon most, szívesen megmutatom!
Várom szíves hívását!

Budapest II. In the best part of the district, in Erzsébetliget, the 1458/2920 part of an outland arable land is for sale. This area means 1502nm, or 417nöl.

The area is surrounded by family houses and has a very nice view of the surrounding mountains. Currently, forest, scrub and arable land alternate in the area.

The plot is easily accessible either by car or public transport and there is no problem with parking.

According to the Local Building Regulations, the Ek-1 zone includes public welfare forest areas that are not typically protected for nature conservation purposes, and the purposes and structures that can be established anywhere in the zones are as follows:
- recreation, exercise (forest gymnasium, winter sports field) - non-building structures,
- outreach and tourism structures other than buildings,
- structures necessary for the maintenance of the area, other than buildings;

- out of the outbuildings and garden constructions generally permitted in the Decree, the garden swimming pool, garden shower and garden solar collector may not be located.
- no new building can be built;
- at the time of the entry into force of the decree, at most conversion and renovation work may be carried out on an existing regular building, the building may not be extended.

The price is 24900 Eu.

If you want to invest your money in a good place, at a good price, in a plot that retains its value, but you have nothing special to do with it, then this is for you! Call now, I'll be happy to show you!
I look forward to your call!

BudapestII. Im besten Teil des Bezirks, in Erzsébetliget, steht der 1458/2920 entstandene Teil eines Ackerlandes im Hinterland zum Verkauf. Dieser Bereich bedeutet 1502nm oder 417nöl.

Das Gebiet ist von Einfamilienhäusern umgeben und bietet eine sehr schöne Aussicht auf die umliegenden Berge. Derzeit wechseln sich Wald, Gestrüpp und Ackerland in der Umgebung ab.

Das Grundstück ist sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbar und es gibt kein Problem mit dem Parken.

Die Ek-1-Zone umfasst nach den örtlichen Bauordnungen öffentliche Wohlfahrtswaldgebiete, die normalerweise nicht für Naturschutzzwecke geschützt sind, und die Zwecke und Strukturen, die überall in den Zonen errichtet werden können, sind wie folgt:
- Erholung, Bewegung (Waldturnhalle, Wintersportplatz) - Nichtbauwerke,
- Beratungs- und Fremdenverkehrsstrukturen außer Gebäuden,
- Bauten, die für die Instandhaltung des Gebiets erforderlich sind, ausgenommen Gebäude;

- Außerhalb der im Erlass allgemein zulässigen Nebengebäude und Gartenanlagen dürfen das Gartenschwimmbad, die Gartendusche und der Gartensolarkollektor nicht aufgestellt werden.
- kein neues Gebäude gebaut werden kann;
- Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Erlasses dürfen höchstens Umbau- und Renovierungsarbeiten an einem bestehenden regulären Gebäude durchgeführt werden, das Gebäude darf nicht erweitert werden.

Der Preis ist 24900 Eu.
Wenn Sie Ihr Geld an einem guten Ort, zu einem guten Preis, auf einem wertbeständigen Grundstück anlegen möchten, aber nichts Besonderes damit zu tun haben, dann sind Sie hier genau richtig! Rufen Sie jetzt an, ich zeige es Ihnen gerne!
Ich freue mich auf Ihren Anruf!

Megyesi Éva

Megyesi Éva

Ingatlanértékesítő
Budapest
+36 (20) 329 3443
Észrevétel a hirdetéssel kapcsolatban