Kiváló építési telek, remek áron!

2076 Nyomtatás Ajánlás Facebook

Mosonmagyaróvár belvárosában eladó egy 2685nm-es összközműves, belterületi építési telek, remek helyen, nagyon jó arányokkal,akár kiváló befektetési lehetőségként is.

A telek mindkét végén kapun keresztül megközelíthető, közvetlenül Mosonmagyaróvár főutcája mellett található. Jelenleg áll rajta egy bontandó ház. Utcai frontja kb 30m, mélysége kb 90m. A hosszú oldalakon családi házakkal szomszédos. A telken áll egy gyönyörű fenyőfa, napfényes, kellemes hangulatú, nagy de mégis intim kerttel. ÉK-DNY-i tájolású, egész nap idesüt a nap.

A Helyi Építési Szabályzat szerint a következő előírások vonatkoznak rá:
- Övezeti besorolás: VT-TV.2.3.8.4, településközponti vegyes építési övezetre esik.
- A terület jellemzően több rendeltetési egységet magába foglaló lakó és olyan igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó
szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál,
amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.
- A megengedhető legkisebb zöldfelületi fedettség 10%.
- Parkolóhelyek száma: lakások esetén 1,5 db parkoló/lakás
- A területbe jellemzően a történeti városmagok jellegzetes, sajátos karakterű területei tartoznak.
- A területen csak a környezetébe illeszkedő építészeti kialakítású épület helyezhető el.
- Foghíjtelek beépítése esetén a szomszédos épületek csatlakozó homlokzatmagasságától eltérni legfeljebb 1,5 m-t lehet.
- A területen csak magastetős épületek építhetők, jellemzően az utcával párhuzamos gerinccel.
- A hagyományos építőanyagok dominanciáját az új építéseknél is biztosítani kell.
- Az építési hely, amennyiben a szabályozási terv másként nem jelöli, a telek - 6 m-es hátsókert megtartásával kialakított - területe.
- A telek beépíthetősége legfeljebb 75 %.
- A telken elhelyezhető építmények épületmagassága legfeljebb 6,5 m.

Nyugalom, csend, békesség vár itt Önre! Ajánlom ezt a szép telket családoknak, ahol akár több generáció is együtt élhet, vagy befektetésként, akár 4 lakásos társasház is építhető rá.

Az ingatlan azonnal birtokba vehető és hitelezhető.

Jöjjön el és tegyen ajánlatot! Az ár irányár! Várom megtisztelő hívását!

Irodánk teljes körű ügyintézéssel áll az eladók és a vevők rendelkezésére! A kínálatunkból választott ingatlan finanszírozásához kedvezményes hitelkonstrukciókat kínálunk. Az adásvételi szerződés megkötéséhez igény szerint megbízható ügyvédi közreműködést biztosítunk, és segítséget nyújtunk az adásvételhez kapcsolódó ügyek intézéséhez is.

In the center of Mosonmagyaróvár, a 2685sqm public utility building plot is for sale, in a great location, with very good proportions, even as an excellent investment opportunity.

The plot can be accessed through both gates at both ends, right next to the main street of Mosonmagyaróvár. It currently houses a house to be demolished. Its street front is about 30m and its depth is about 90m. On the long sides it is adjacent to family houses. The plot consists of a beautiful pine tree with a large, yet intimate garden in a sunny, pleasant atmosphere. North-east, sunny day.

According to the Local Building Regulations, the following regulations apply to it:
- Zoning: VT-TV.2.3.8.4, falls in a mixed mixed construction zone.
- The area is typically a multi-purpose residential and administrative, commercial, service, catering
accommodation service, church, educational, health, social buildings and sports facilities,
which have essentially no disturbing effect on the residential function.
- The minimum permissible green area coverage is 10%.
- Number of parking spaces: 1.5 parking spaces / apartment for flats
- The area typically includes characteristic areas of the historic core of the city.
- Only buildings with an architectural design that fit their surroundings may be located in the area.
- In the case of the installation of dental fillings, the maximum height of the connecting façade of the adjacent buildings may not exceed 1.5 m.
- Only high-rise buildings can be built in the area, typically with a ridge parallel to the street.
- The dominance of traditional building materials must also be ensured in new constructions.
- The construction site, unless otherwise specified in the regulation plan, is the area of ​​the plot with a 6 m rear garden.
- The buildability of the plot is up to 75%.
- The height of the buildings that can be placed on the plot is up to 6.5 m.

Peace, quiet, peace awaits you here! I recommend this beautiful plot to families, where several generations can live together, or a 4-apartment condominium can be built on it as an investment.

The property can be taken possession and loan immediately.
The price is 244 500 Eu.

Come and make an offer!

Our office is at the disposal of sellers and buyers with full administration! We offer discounted loan schemes to finance the property selected from our offer. In order to conclude the sales contract, we provide reliable legal assistance as required, and we also provide assistance in handling matters related to the sale.

Im Zentrum von Mosonmagyaróvár steht ein 2685qm großes öffentliches Baugrundstück zum Verkauf, in toller Lage, mit sehr guten Proportionen, auch als hervorragende Investitionsmöglichkeit.

Das Grundstück kann durch beide Tore an beiden Enden betreten werden, direkt neben der Hauptstraße von Mosonmagyaróvár. Es beherbergt derzeit ein Haus, das abgerissen werden soll. Seine Straßenfront ist etwa 30 m und seine Tiefe etwa 90 m. An den Längsseiten grenzt es an Einfamilienhäuser. Das Grundstück besteht aus einer schönen Pinie mit sonniger, angenehmer Atmosphäre und einem großen, aber intimen Garten. Nordosten, sonniger Tag.

Gemäß der örtlichen Bauordnung gelten für ihn folgende Regelungen:
- Zoneneinteilung: VT-TV.2.3.8.4, fällt in ein Mischbaugebiet.
- Das Gebiet ist in der Regel ein Mehrzweck-Wohn- und Verwaltungs-, Gewerbe-, Dienstleistungs-, Gastronomiegebiet
Zimmervermittlung, Kirchen-, Bildungs-, Gesundheits-, Sozialbauten und Sportstätten,
die die Wohnfunktion im Wesentlichen nicht stören.
- Die minimal zulässige Grünflächenabdeckung beträgt 10 %.
- Anzahl Stellplätze: 1,5 Stellplätze/Wohnung für WGs
- Das Gebiet umfasst typischerweise charakteristische Bereiche des historischen Kerns der Stadt.
- In dem Gebiet dürfen nur Gebäude stehen, die sich architektonisch in die Umgebung einfügen.
- Beim Einbau von Zahnfüllungen darf die maximale Höhe der Anschlussfassade der angrenzenden Gebäude 1,5 m nicht überschreiten.
- In dem Gebiet dürfen nur Hochhäuser gebaut werden, typischerweise mit einem First parallel zur Straße.
- Die Dominanz traditioneller Baustoffe muss auch im Neubau sichergestellt werden.
- Die Baustelle ist, sofern im Regulierungsplan nicht anders angegeben, die Fläche des Grundstücks mit einem 6 m großen Hintergarten.
- Die Bebaubarkeit des Grundstücks beträgt bis zu 75 %.
- Die Höhe der Gebäude, die auf dem Grundstück platziert werden können, beträgt bis zu 6,5 m.

Frieden, Ruhe, Frieden erwartet Sie hier! Ich empfehle dieses schöne Grundstück Familien, wo mehrere Generationen zusammenleben können, oder als Kapitalanlage eine 4-Parteien-Eigentumswohnung darauf gebaut werden kann.

Die Immobilie kann sofort in Besitz genommen und ausgeliehen werden.

Der Preis ist 244 500 Eu.

Kommen Sie und machen Sie ein Angebot!

Unser Büro steht Verkäufern und Käufern mit voller Verwaltung zur Verfügung! Wir bieten vergünstigte Darlehensprogramme zur Finanzierung der aus unserem Angebot ausgewählten Immobilie an. Zum Abschluss des Kaufvertrages leisten wir bei Bedarf zuverlässige Rechtshilfe und helfen auch bei der Abwicklung von Verkaufsangelegenheiten.

Megyesi Éva

Megyesi Éva

Ingatlanértékesítő
Budapest
+36 (20) 329 3443
Észrevétel a hirdetéssel kapcsolatban